Fishermen

projektbeskrivelse

"Fiskerne"

Værket er tænkt som et samtidigt, realistisk og poetisk portræt og som et tyst monumentalt værk med politiske, kultur - og kunsthistoriske referencer.

 1. Maleri:
  Gennemgående i installationen er 18 helportrætter (maleri) i forholdet 1:1 af nulevende erhvervsfiskere fra Sydlangeland.
  Teknik, størrelse:
  Akryl på lærred, hver 2m x 1m.
 2. Video med vandeffekt:
  Er tænkt som projektion på væg, hvis udstillingsrummet er egnet til dette formål.

  Værket er tænkt som et projekt der med eller uden videoprojektion kan transformeres til ny form alt afhængig af rummet. De enkelte værker skal kunne stå alene.

 

Baggrund for projektet:

Som flere andre steder i Europa er fiskerierhvervet også uddøende på Sydlangeland, hvilket har været igangsættende inspiration til værket. Rent praktisk har det haft betydning for selve udførelsen af værket at jeg er bosiddende på Sydlangeland og har “modellerne” i nærheden. Det er ikke min intention at værket skal have karakter af stedspecifik manifestation, men vil naturligvis være geografisk forankret.
Jeg har valgt at være naturalistisk i portrætteringen af fiskerne. De fremstår vellignende og nøgternt som jeg møder dem på havnen, iklædt deres blå kedeldragt og løsrevet fra deres miljø. Fascinationen fra min side ligger i autenciteten. Forstillelsen udadtil ligger på et lille sted: Det handler om overlevelse og kampen for at få lov til at fiske. De er oppe imod kræfter som iltsvind, EU’s fiskekvoter og øgede brændstofudgifter. Og de insisterer stadig på at være i deres element. Det er denne råstyrke, umiddelbarhed og erkendelse af forgængelighed jeg ønsker at opnå som et udtryk i værket.

 


En iscenesat kærlighedserklæring:
Ikke til fiskeriet som sådan, ikke til den enkelte fisker alene men til den kultur de repræsenterer og til det liv jeg som billedkunstner kan identificere mig med. Selve portrætkunsten er pr. tradition det nærmeste man kommer udødeliggørelse og bliver i projektet her sat i spil med forgængelighed.
Rent bogstaveligt og banalt vil jeg gerne tage dem med ud i “verden” mens tid er. Som billedkunstner og håndværker udfører jeg portrættet, fastholder nuet og bringer dem derved ud af deres egentlige kontekst og ind i en ny, i form af et andet fysisk rum. Et nyt og trejde rum opstår i interaktion med publikum.

 

 

Solveig Moa

 

 

Her kort i stikordsform nogle referencer jeg har været omkring i min proces:
“Fiskerne” af Michael Anker, Magritte (mappemænd), Mark Wallingers “Race Class Sex “ (1992).
Vand i religiøs og mytologisk betydning.
De globale klimaforandringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilbage
© Solveig Moa 2009 | email